Ana Sayfa
Yarışma Takvimi
Yarışma Yönergesi
Uygulama Yönergesi
İletişim
Foto Galeri
Canlı Yayın
Video
tsflogo_trans.gif

Yarışma Yönergesi
 
Yönerge 2009-2010 sezonunda yapılacak olan Türkiye Çocuk Satranç Ligi içinhükümleri ve takvimi içermektedir.

 
1.   TSF Satranç Yarışmaları Yarışma Prosedürü ileGenel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir.
 

2.   Amaç: Çocukların; takım ruhu içerisinde birliktehareket edebilme yeteneğini geliştirmek, yaşıtları ile birlikte olurken tutumve davranış geliştirmelerine katkı sağlamak, çocuk yaş grubu satranç sporcularınınmaç eksiğini tamamlamak.
 

3.   KATEGORİ-HAKLAR

a.   11 Yaş ve altı çocuk satranç sporcuları takımhalinde yarışırlar,

b.   Takımlarda kız-erkek sporcu sınırlaması ve ayrımıyoktur,

c.   İlçe-İl-Türkiye yarışmaları şeklinde uygulanır,

d.   Durumları uygun ilçelerde tek başına ligkurulabilir,

e.   İlçe birincileri de il birinciliği haklarınıelde ederler,

f.    İlçe-İl birincilerinden oluşan grup Türkiyefinalidir,

g.   Türkiye birinci, ikinci, üçüncüsü olantakımların sporcuları yaşlarına uyan kategorilerde olmak üzere: Avrupa, Dünyayaş grupları, Dünya Okullar Şampiyonası, U-16 olimpiyatı gibi yarışmalardadeğerlendirilirler.

h.   İlçe/İl/Türkiye Şampiyonası yarışmaları sonundailk üç dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verilir.

 

4.    KATILIM:

a.   GSGM esaslarına göre tescil edilmiş kulüplerintakımları,

b.   Okul satranç kulüplerinin oluşturduğu takımlar,

c.   En çok 15 satranç sporcusunun bir araya gelerekoluşturdukları takımlar,

d.   Takımlar 40.- TL katılım payı öderler. Bu payİlçe/İl temsilcilikleri tarafından makbuz karşılığı tahsil edilir.
 

5.    ESASLAR:

a.   Sporcuların bir kulübün üyesi olmaları koşuldeğildir,

b.   Kulüp veya bireysel lisansa sahip sporcudan oluşantakımlar 5 masa üzerinden yarışacaktır,

c.   Takımlarda gerçek isimler kullanılabileceği gibitakma isimler de kullanılabilir, (genç beyinler, sarı kanaryalar, kartallar,ateş böcekleri vb.)

d.   Takma isim kullanılması durumunda toplumdaşiddet ve korku yaratmayacak, tiksinti ve kötülük duygusu uyandırmayacak ulusalbirlik ve beraberliğin dışında eğilimleri çağrıştırmayacak biçimde hareketedilir. İsimler Türkçe ve anlaşılır olmalıdır,

e.   Kullanılacak takma isimler federasyon teknikkurulu tarafından incelenerek kabul edilir,

f.    Aynı isme sahip birden çok takımın olmasıdurumunda önünde il adı ile anılırlar, (Sakarya Kaplanları, K.Maraş Atatürkİlköğretim okulu vb)

g.   İl-ilçe yarışmaları başvuran tüm takımların aynıgrupta yer aldığı en az 5 tur İsviçre sistemi ile yarışırlar, Her buluşmada 1tur oynanır.

h.   İl-ilçe yarışmalarında en az 45 dk+30 sn.eklemeli tempo uygulanır,

i.     Türkiye Finali 60 dk+30 sn. eklemeli tempo ile 7tur İsviçre sistemi ile gerçekleştirilir,

j.    İlçe liglerinin oluşabilmesi için en az 20takımın olması gerekir.

k.   Yirmi takımdan az takımı olan ilçeler ilmerkezinde ya da lig oluşturulmuş en yakın ilçede yarışmaya katılabilirler,

l.     İlçe/il birincisi olan takımlar TürkiyeFinalinde yer alırlar.

m.  İlçe-İlyarışmalarının takvimi, başlama ve bitiş tarihleri federasyon programına uyumluolarak, il düzenleme kurulları tarafından oluşturulur. Takvim oluşturulurkenyaş grupları il birinciliği, MEB yarışması il ve Türkiye Birinciliği gibiyarışmalar dikkate alınır.

 

6.    ANA LİSTE:

a.   Türkiye Çocuk Satranç Ligi'nde, ana listelerde, enaz 10 ve en çok 15 sporcu bulunabilir. Ana Listeler, belirlenen takvimuyarınca, İl-İlçe temsilciliklerine verilir. Kazanılan haktan yararlanılarakTürkiye Finalinde yer alacak takımların, verilen bu liste ile katılmalarızorunludur.

b.   Takımların kuvvet derecesi listede bulunan ilk 5sporcunun rating ortalaması ile bulunur. Ratingi olmayan sporcular 1000 ratingpuanına sahip sayılır.

c.   Ana listelerde yer alacak sporcuların, liginoluşturulduğu ilçede/ilde yaşıyor, oturuyor, okula gidiyor olması zorunludur.Lisansının o ilde olması etken değildir,

 

d.   Ana Liste sıralamasında;

                 i.    Sporcularınönce ELO puanı sonra UKD puanları dikkate alınır. Sporcular bu sıra ile analistede yer alırlar,

                ii.    Birrating puanı olmayan sporculara rating puanı olan sporculardan sonra yerverilir,

               iii.    Takımdarating puanı olan sporcunun bulunmaması durumunda, sporcular, takımyöneticisinin öngördüğü biçimde sıralanır,

e.   Takımlarda,  maça çıkış sırasında; her turda, ana listesırası bozulmadan yukarıdan aşağıya doğru işaretlenen her hangi beş sporcu sıraile yer alır.
 

7.    YARIŞMA UYGULAMASI

İlçe/İl/TürkiyeYarışmalarında,

a.   Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesininsüresi içinde verilmemesi durumunda hakem ana listede yer alan ve en üsttekiilk beş sporcuyu birinci turda yer alacak sporcular olarak ilan eder,

b.   Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesininsüresi içinde verilmemesi durumunda hakem bir önceki turda yer alan beşsporcuyu o turda yer alacak sporcular olarak ilan eder,

c.   Turlara eksik sporcu ile çıkılmaz, maçlarabaşlanmaz. Eksik sporcusu olan takımlar bekleme süresi kadar zamanda sporcuyutamamlayamazlarsa takım o turda hükmen kaybeder,

d.   Herhangi bir şekilde 2 tur karşılaşmalaraçıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar.

e.   Puan sistemi: Genel Takım Yarışmaları yönergesiesasları uygulanır.

    

8.    EŞİTLİK BOZMA VE MASA DERECELERİ:

      İlçe-il ve Türkiye finali yarışmalarında

a.    Eşit puanı olan takımlar için;

i.     Eşit puanı olan takımlar için ilk olarak maçpuanlarının toplamına bakılır,

ii.    Eşitlik sürüyor ise aralarındaki maçın sonucuna,(Sadece iki takımın arasındaki eşitlik için)

iii.   Eşitlik sürüyor ise Buchholz puanlarına

iv.  Eşitlik sürüyorsa Sonneborn-Berger puanına,

v.   Eşitlik bozulmaz ise aralarındaki maçın oynananen üst masasında galibiyet alan takım üstte sayılır,

vi.  Eşitlik hala sürüyorsa kur'a çekilir.

 
b.    Masa Dereceleri:

      Türkiyefinali yarışmasında;

i.     Tüm masalarda yüzdelik başarı sıralamasına  göre ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilir.

ii.    Yüzdelik başarıdaki eşitlik halinde daha çokoyun oynayan sporcu daha başarılı kabul edilir. Yine eşitlik halindesporcuların takımlarının aldığı dereceye bakılır.

iii.   Sporcuların  en az 5 karşılaşmadaoynamaları gereklidir.

iv.  Sporcular en az 5 oyun oynadıkları masalardanderecelendirmeye girerler.

v.   Sporcuların sıralanan ölçütlere uymalarınakarşın madalya hak edebilmeleri için en az %50 performans göstermelerigereklidir.

9. İTİRAZLAR:

a.     İlçe/İlyarışmalarında itiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı geçerlidir.

b.   Türkiye Finalinde: TSF İtiraz KurullarıProsedürü uyarınca kurulacak itiraz kurulu, itirazları değerlendirir.İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden sonra en geç 15dakika içinde yazılı olarak Başhakeme yapılacaktır. İtiraz Güvence bedeli 75.-TLdir.

 10. BİLDİRİM:

a.       Yönergenin TSFResmi Internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru yapılmış sayılır,

b.       FIDE SatrançKuralları 6.6.a uyarınca geç kalma süresi tanınmamaktadır. (sıfır dakika),

c.       FIDE SatrançKuralları 9.1.b uygulanır,

 

11.    
YOLLUK,GÖREV TAZMİNATI VE ULAŞIM BEDELİ:

Yarışmada; sporcu, antrenör ve yöneticilere federasyonyolluk, görev tazminatı ve ulaşım bedeli ödenmeyecektir. Sporcular ilolanakları ile yarışmaya katılabileceklerdir.

 
 ( EK - 1 )

 
2009-2010ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ TAKVİMİ

 
Açıklama

Tarih

Yer

Türkiye Çocuk Satranç Lig Yarışmaları İçin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması

03 Ağustos 2009 Pazartesi

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligi için katılım başvuruları (İlçe-İl temsilciliklerine)

25 Eylül-16 Ekim 2009

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligine katılacak ilçe/il takımlarının federasyona bildirilmesi (son tarih)

18 Ekim 2009

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligine katılacak ilçe/il takımlarının TSF internet sitesinde yayınlanması

20 Ekim 2009

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligi için Ana Listelerinin İlçe/İl temsilciliklerine teslimi

17-21 Ekim 2009

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligi ilçe/İl yarışmaları (Başlangıç)

31 Ekim 2009

İller

Türkiye Çocuk Satranç Ligi ilçe/İl yarışmaları (Bitiş)

26 Aralık 2009

İller

Türkiye Çocuk Satranç Ligi ilçe/İl yarışmaları sonuçlarının Federasyona bildirilmesi (son tarih)

04 Ocak 2010

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligi Final Yarışması

21-25 Nisan 2010

 

 

Yönerge uyarınca sıralanan maddeler için TSF ileiletişim kurulacak konularda yazışma yapılsa bile her konuda iletişim (sorular,yardım, destek vb.) Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Internet adresi ile de sağlanabilecektir.

 
( EK - 2 )

        
2009-2010ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ

İL/İLÇETAKIM KATILIM LİSTESİ

 
İLİ

 

SIRA

İLÇE

TAKIM ADI

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

 

                                                                                                          Gençlik ve Spor İl Müdürü

                                                                                                                     ....../ ...... / 2009

 

( EK - 3)

 

2009-2010ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ

İL/İLÇEYARIŞMAMALRI SONUÇ BİLDİRİMİ

 
İLİ

 

SIRA

İLÇE

TAKIM ADI

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Gençlik ve Spor İl Müdürü

                                                                                                                ...... / ...... / 2009

 

 
( EK - 4 )

FİNAL GRUBU TURNUVA PROGRAMI

 

Açıklama

Tarih

Saat

Varış

21 Nisan 2010 Çarşamba

12.00 

Teknik Toplantı

21.00

1. TUR

22 Nisan 2010 Perşembe

10.00

2. TUR

15.00

3. TUR

23 Nisan 2010 Cuma

10.00

4. TUR

14.00

5. TUR

24 Nisan 2010 Cumartesi

10.00

6. TUR

15.00

7. TUR

25 Nisan 2010 Pazar

10.00

Ödül Töreni

15.00

Ayrılış

18.00

 
 
 Türkiye Satranç Federasyonu 2010